UAVDI CATALÒNIA dins el marc de Catalònia Fundació Creactiva i Fundació Sant Jordi, arriba a Catalunya amb l’objectiu de donar Atenció a les Víctimes d’abusos i/o maltractament a persones amb Discapacitat Intel·lectual

Es presentarà dimarts 11 de febrer a les 18:00h a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) del carrer Mallorca, 283.
La Unitat d’Atenció a les Víctimes amb Discapacitat Intel·lectual (UAVDI) de Catalònia és un recurs especialitzat en casos d’abusos i/o maltractament a persones amb discapacitat Intel·lectual.
Enfront de situacions d’: Abús físic, Abús sexual, Abús econòmic, Situacions d’abandonament i Abús mitjançant les xarxes socials.
Oferim els serveis de valoració de casos, quan es sospiti que una persona amb DI pot ser víctima d’abús o maltractament, procés d’avaluació de la capacitat prèvia (forense i clínica), assessorament per la presa de decisions.
Assessorament jurídic amb suport i assessorament legal que es pugui necessitar per fer front a la situació que s’està vivint.
Acompanyament i suport en el procés  policial i judicial, mitjançant la figura del facilitador, vetllar que l’accés a la justícia de la persona amb DI es doni en condicions d’igualtat, proposant als agents judicials els ajustos dels procediments oportuns i necessaris.
Ajudem i acompanyem també en adaptació d’eines forenses i terapèutiques, amb la prevenció i sensibilització: tallers per a persones amb Discapacitat Intel·lectual de prevenció de l’abús, formació a professionals, protocols de prevenció, detecció i intervenció  de l’abús per a entitats, publicació de guies d’actuació i prevenció.
Facilitar l’accés a Psicoteràpia individual/familiar, per aquells casos en què la víctima amb DI o els seus familiars requereixen suport psicoterapèutic. Per mitjà de la mateixa UAVDI o altres serveis.
La UAVDI la formem un grup de professionals especialitzats en Discapacitat Intel·lectual de Catalònia Fundació Creactiva:  psicòleg  forense, psicòleg sanitari i advocat.
Comptem amb la col·laboració: Mossos d’Esquadra, Col·legis d’Advocats, Fiscalia, Policia Nacional i el Departament de Treball, Afers Socials Benestar i Família.
Ens podeu trobar a:
Pg. Mestra Casesnoves, 4
08197 Valldoreix, Barcelona
Tel: 659.27.22.70
uavdi@cataloniafundacio.cat