FUNDACIÓ PRIVADA SANT JORDI DE CATALÒNIA

LA TUTELA

 

A la Fundació Tutelar Privada Sant Jordi de Catalònia ens preocupem de les persones que viuen amb nosaltres i de les persones que estan al nostre entorn.

Els nostres serveis són: PRE-TUTELA, TUTELA, CURATELA , VISITES I ACOMPANYAMENTS.

El nostre OBJECTIU és garantir el benestar bio-psico-social de les persones amb la finalitat que se sentin el més feliços possible.

La intervenció passa per respectar els seus drets i interessos i fomentar al màxim les seves potencialitats.

SERVEIS

Tots els serveis ofereixen suport emocional i d’aprenentatge d’habilitats durant els processos vitals de les persones.

  • SERVEI D’HABITATGE

Facilitem diferents opcions d’habitatge segons necessitat de suport  per  persones adultes amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental: Pisos tutelats, amb necessitat de suport mínim. Pisos assistits, amb necessitat de suport intens, per joves de 18 a 21 anys amb risc d’exclusió social i extutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).

  • SERVEI D’OCI I LLEURE

Oferim un ampli programa d’activitats dins l’oferta de la pròpia entitat (àrees d’activitats i USAPs), així com un Programa d’oci inclusiu en la comunitat que facilita l’adaptació de l’entorn des de la lliure elecció i la pertinença a la comunitat (sortides, vacances, colònies, campus…).

  • SERVEI LABORAL

Donem el suport necessari a la persona per a la seva entrada al mercat laboral, manteniment de la feina o evolució dins l’àmbit laboral (CET, Incorpora, Autocupació).