En un any marcat per la pandèmia, La Fundació Sant Jordi de Catalònia no ha deixat de treballar i acompanyar a les persones més vulnerables a la seva inserció laboral. A la vegada hem donat resposta a les necessitats del personal de les nostres empreses col·laboradores a través del programa incorpora de la Fundació Bancaria la Caixa.
Des del Punt Incorpora Sant Cugat, vam acompanyar a 70 persones a trobar feina. Es van gestionar 135 ofertes laborals amb les empreses del teixit empresarial de la zona del Vallés occidental que buscaven professionals qualificats.
El servei d’Autoocupació va acompanyar al desenvolupament i posada en marxa de 9 projectes de nova creació amb persones emprenedores. Des de aquest servei els tècnics d’autoocupació segueixen de molt a prop l’evolució i la consolidació dels projectes per assegurar la seva continuïtat en el temps.
Destaquem el treball realitzat pels tècnics del programa d’acompanyament a la inserció ja; que gràcies per la seva eficiència, s’ha aconsegueix el manteniment al llarg del temps del lloc de feina per part del beneficiaris del programa i les empreses participants.