PROGRAMA DID:

Treballem en l’acompanyament a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, que estan internes en centres penitenciaris de Catalunya
Treballem conjuntament amb Ampans amb el projecte impulsat pel departament de Justícia de la Generalitat

El programa DID dona servei als interns amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament de tots els centres penitenciaris de Catalunya.
A través de la UTE Abril (Ampans-Catalònia), des de setembre de 2019 hem assumit el repte de gestionar durant dos anys aquest servei impulsat pel departament de Justícia de la Generalitat.
El servei ofereix els suports adaptats per tal que les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, que es troben privades de llibertat,
es puguin adaptar als centres penitenciaris i posteriorment reinserir-se a la societat, amb les mateixes garanties que la resta de persones internes.
La complexitat de l’estructura organitzativa de les presons sumada a la situació de discapacitat intel·lectual i del desenvolupament suposa que aquestes persones siguin més vulnerables respecte a la resta d’interns i que, a la sortida de la presó, tinguin més dificultats en el retorn a la comunitat i a la inclusió social.

És per això que és necessària una atenció i intervenció especialitzada, que doni resposta a les necessitats d’aquest col·lectiu mitjançant l’acompanyament a la persona en un itinerari de suport, desenvolupant una intervenció centrada en els interessos de la persona i orientada principalment al etorn a la comunitat, afavorint la seva inserció social i laboral.
El Programa DID compta amb professionals dels àmbits de l’educació social, la psicologia, el treball social i la inserció laboral.
Els interns que formen part del programa són persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament que han acceptat formar-ne part.
En molts casos, hi ha però una tasca prèvia dels professionals dels centres penitenciaris en la detecció i la tramitació per a l’obtenció del certificat de discapacitat per a les persones que no han estat mai diagnosticades.
Les fundacions Catalònia i AMPANS són dues entitats consolidades amb molta experiència en el sector de la discapacitat i en el camp del suport al treball.
Web interès:

https://diarideladiscapacitat.cat/catalonia-i-ampans-gestionaran-durant-2-anys-el-servei-datencio-a-la-discapacitat-intellectual-a-les-presons-de-catalunya/

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/87299/ampans/collabora/acompanyament/persones/amb/discapacitat/internes/presons