INSERCIÓ LABORAL

PROGRAMA INCORPORA

 

Els punts Incorpora St. Cugat i Cerdanyola, gestionats per Catalònia Fundació Creactiva, han propiciat, fins avui, 1.102 contraccions de persones vulnerables a l’empresa ordinària, de les que 207 corresponen a persones amb certificat de discapacitat.

Catalònia Fundació Creactiva participa, com entitat col·laboradora, del Programa Incorpora de Fundació Bancària La Caixa, amb l’objectiu de “propiciar la inserció laboral de les persones vulnerables a l’empresa ordinària”, gestionant diferents eines de suport a les persones i servei a les empreses com són:

 • Punt Incorpora com servei d’intermediació laboral als efectes de propiciar la contractació:
 • definint les característiques del lloc de treball.

 • establint l’encaix ideal “job match” entre les necessitats de l’empresa i expectatives de la persona beneficiària.

 • avaluant les capacitats de les persones candidates.

 • Punt Formatiu Incorpora, dona resposta a les “demandes específiques” de les empreses per cobrir determinades posicions:
 • empoderant a les persones per la incorporació al món laboral.

 • dissenyant les formacions a mida de les necessitats de l’empresa.

 • amb el suport del S.E.P.E. per convenis de pràctiques no laborals.

 • Punt Autoocupació Incorpora, dona suport a aquelles persones que volen emprendre el seu propi projecte:
 • Acompanyament en el disseny del pla d’empresa.

 • Busca finançament en condicions singulars amb MicroBank.