INSERCIÓ LABORAL

CREAJOB

 

És un servei d’orientació, acompanyament i suport a les persones per aconseguir la inserció social i laboral, millorar el grau d’ocupabilitat i la qualificació professional de cada persona tenint en compte les seves demandes i donant respostes a les seves necessitats en funció de les característiques individuals. Les sinèrgies amb el Programa Incorpora faciliten l’accés a diferents ofertes de feina més adequades a cada perfil socio-laboral.