INSERCIÓ LABORAL

CET i USAP’S

 

Actualment la plantilla completa del CET està configurada per aproximadament 100 persones.
La característica principal del nostre CET, que va néixer l’any 1994, és la de treballar pels serveis de la mateixa Fundació així com algunes col·laboracions fora de Catalònia.

Les nostres brigades treballen per a què totes les instal·lacions de la Fundació, tinguin un manteniment adequat cobrint els següents serveis:

  • Jardineria
  • Neteja
  • Rober i bugaderia
  • Servei de magatzem
  • Túnel de rentat de plats
  • Manteniment
  • Serveis administratius
  • Logística

L’Equip de les USAP’s dóna suport a tots i totes les treballadores, fent un seguiment de les seves actituds i aptituds envers la feina, establint els suports que necessitin i oferint activitats complementàries per afavorir el seu ajustament. És una feina interdisciplinar en la que tenim en compte la globalitat de la persona, fomentant la seva autonomia, respectant els ritmes i formes de vida i acompanyant les seves inquietuds vitals, caminant cap a la inclusió social.