UN OBJECTIU

INSERCIÓ LABORAL

Els hàbits laborals, la responsabilitat, la motivació, aprendre a treballar en equip, el respecte… aquests i altres valors ens ajuden a que les nostres capacitats siguin el motor per aconseguir que la nostra feina sigui important i valuosa a les nostres vides. Mai deixarem de lluitar pels nostres somnis.

CET (Centre Especial de Treball) i USAP’S (Unitat de Suport a L’Activitat Professional) està ubicat al municipi de Cerdanyola del Vallès i, en l’actualitat, dóna feina a més de 80 persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental. Els serveis en els quals estan ubicats els treballadors són: jardineria, neteja, rober i bugaderia, manteniment, túnel de rentat de plats i serveis administratius. Llegir més >

Catalònia Fundació Creactiva participa, com entitat col·laboradora, del Programa Incorpora de Fundació Bancària La Caixa amb l’objectiu “propiciar la inserció laboral de les persones vulnerables a l’empresa ordinària”, gestionant diferents eines de suport a les persones i servei a les empreses com són:
Llegir més >

És un servei d’orientació, acompanyament i suport a les persones per aconseguir la inserció social i laboral, millorar el grau d’ocupabilitat i la qualificació professional. Llegir més >

Catalònia Fundació Creactiva, com a agència de col·locació, s’encarrega d’acompanyar i assesorar a persones a la recerca de feina i a empreses en situació de recerca de personal qualificat. Llegir més >