LA FORMACIÓ CONTINUADA

A Catalònia Fundació Creactiva invertim en coneixements, perquè considerem la formació una estratègia clau que ens aporta beneficis i ens fa fer millor i més fàcilment la nostra tasca.

Catalònia Fundació Creactiva ha facilitat el procés d’habilitació i qualificació de més de 500 professionals en els darrers anys, acomplint la normativa vigent, i professionalitzant l’atenció a les persones.

Els plans de formació contínua de Catalònia Fundació Creactiva són plans bianuals i contemplen el desenvolupament de més de 60 accions formatives anuals adreçades a tots els professionals de l’entitat i realitzades, la major part d’elles, a les instal·lacions de Flor de Maig. El 70% dels formadors del pla, que són formadors interns, fan del pla una eina bàsica per avançar en el coneixement de les tasques del dia a dia.

  • L’estructura del Pla, contempla 3 blocs temàtics:
  • Formació tècnica.
  • Formació en prevenció.
  • Formació en competències transversals les quals configuren formacions amb diferents nivells de concreció, des de formacions en continguts generals, fins a accions de formació vivencial, en les que es tracten i es vivencien, en grups reduïts, aspectes de les tasques diàries.