LA FORMACIÓ

 

Sota la premissa de “Digues i faré, Ensenya’m i faré bé, Implica’m i serà cosa meva” Catalònia Fundació Creactiva considera la formació dels seus treballadors com un component estratègic per assolir la millora contínua de la seva gestió interna i per augmentar el nivell de qualitat dels serveis que ofereix.