LA NOSTRA TRAJECTÒRIA

PASSAT, PRESENT, FUTUR

Sota la premissa de “Digues-me i faré, Ensenya’m i faré bé, Implica’m i serà cosa meva”
El Grup Catalònia considera la formació dels seus treballadors com un component estratègic per assolir la millora contínua de la seva gestió interna i per augmentar el nivell de qualitat dels serveis que ofereix als seus usuaris. L’obtenció de la certificació ISO 9001 ha servit per garantir la qualitat de la formació que impartim i l’òptim estat de de les instal·lacions destinades a la formació.

2 de maig 1988

LES PRIMERES PASES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

2 de maig 1988

LES PRIMERES PASES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

2 de maig 1988

LES PRIMERES PASES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.