Espai de suport, escolta i acompanyament per al personal essencial

Hem creat un espai virtual de suport, reconeixement, acompanyament i escolta amb varis Coach i Psicòlegs, per als nostres treballadors. L’objectiu és millorar l’estat d’ànim, donar-los eines emocionals, empoderar-los i oferir-los un espai d’alleujament i escolta, que permeti conviure millor amb la incertesa i el nou context actual.

La intervenció es durà a terme de manera online mitjançant una plataforma online, que permet la comunicació directa i l’intercanvi de comunicació gairebé com si es tractés d’una reunió presencial. Permet escoltar-se, veures i participar de manera activa i dinàmica.
També permet compartir vídeos, música, exercicis que es realitzaran en aquests espais.
Aquesta plataforma es posarà al servei d’aquestes persones, de manera grupal tres vegades al dia, tarda i nit, i es connectaran de manera voluntària qui desitgi aquest tipus d’ajuda clicant a un link que se’ls enviarà prèviament.

Hem cregut que era necessari un espai d’escolta i alleujament, en el que es puguin seguir sentint acollits, cuidats i recolzats , per poder treure tots aquells pensaments i emocions que sorgeixen en temps com aquests de confinament i pandèmia.
Donar eines per trobar hàbits de pensament generador de benestar, tècniques de relaxació .
També es podran trobar de forma virtual amb persones que passen per un moment molt semblant a ells.