CONSELL PLENARI CATALÒNIA FUNDACIÓ CREACTIVA

President: Vicente Conca

Patronat Fundació Privada pro Persones amb Discapacitat Intel.lectual Catalònia
President: Vicente Conca; Vicepresident: Josep Fuguet;Tresorer: Alfons Prats; Vocals: Angels Armengol,Teresa Bara, Andreu Corominas, Maite Forteza, Jose Adolf Goday i Antoni Santacreu; Secretari: Enrica Corominas

 

Patronat Fundació Privada Sant Jordi de Catalònia
President: Vicente Conca; Vicepresident: Josep Fuguet; Tresorer: Alfons Prats; Vocals: Teresa Bara, Maite Forteza i Antoni Santacreu; Secretari: Andreu Corominas