CATALÒNIA FUNDACIÓ CREACTIVA PLENARY COUNCIL

President: Vicente Conca

Board of Trustees Fundació Privada pro Persones amb Discapacitat Intel.lectual Catalònia
President: Vicente Conca; Vice-President: Josep Fuguet; Treasurer: Alfons Prats; Board Members: Angels Armengol, Teresa Bara, Andreu Corominas, Maite Forteza, Jose Adolf Goday and Antoni Santacreu; Secretary: Enrica Corominas

Fundació Privada Sant Jordi de Catalònia
President: Vicente Conca; Vice-President: Josep Fuguet; Treasurer: Alfons Prats; Board Members: Teresa Bara, Maite Forteza and Antoni Santacreu; Secretary: Andreu Corominas