ESTRUCTURA EXECUTIVA

 • COMITÈ EXECUTIU
 • CONSELL DE DIRECCIÓ
 • Direcció General: Dr. Joaquim Serrahima
 • Direcció Residències: Maite González-Nicolás
 • Direcció STO-Llars: Joana Corominas
 • Direcció Econòmic-Financera: Adrià Serrahima
 • Direcció RRHH: Caridad Engra
 • Direcció Coordinació: Evèlia Garcia
 • Direcció General: Dr. Joaquim Serrahima
 • Direcció Econòmic-Financera: Adrià Serrahima
 • Direcció RRHH: Caridad Engra
 • Direcció STO-Llars: Joana Corominas
 • Direcció Institució Montserrat Montero: Maite González-Nicolás
 • Direcció Flor de Maig: Anna Sebastià
 • Direcció Joan Bofill, La Casona i Sant Medir: Cristina del Río
 • Direcció Coordinació: Evèlia Garcia
 • Coordinació Àrea Activitats: Marisol Bordonada
 • Coordinació Programa Incorpora: Ricard Vidal-Ribas
 • Coordinació Àrea Treball i Convivència: Noèlia Casanueva
 • Coordinació Àrea Maresme: Hermínia Rodríguez
 • Direcció Formació: Àngels Ortega
 • Coordinació Mèdic-Sanitària: Anna Puigpelat