LA NOSTRA FAMILIA

ENTITAT TUTELAR

La tutela presta un servei especialitzat que el Grup Catalònia ofereix des de l’entitat Fundació Tutelar Sant Jordi. El servei tutelar d’una persona amb discapacitat intel·lectual s’inicia a partir d’un nomenament judicial, quan l’entorn familiar no pot fer-se càrrec de la persona incapacitada, o quan el jutge no ho considera oportú.
El principal objectiu de la Fundació és cobrir les necessitats de suport, protecció i garantia dels drets (personals i patrimonials) de la persona incapacitada i promoure’n l’autonomia personal.

ÀREA SOCIAL

Desenvolupa l’atenció directa a les persones tutelades, així com l’elaboració del seu pla individual d’atenció i totes les accions

ÀREA ECONÒMICA

S’encarrega de la gestió i l’administració econòmica del patrimoni, els ingressos i les despeses de les persones tutelades.

ÀREA JURÍDICA

S’ocupa del suport als assumptes jurídics de les persones tutelades.

OBJECTIUS

  • Protegir, promoure i desenvolupar els drets de les persones tutelades per la Fundació Sant Jordi. Assessorar els familiars i millorar-ne la qualitat de vida.
  • Sensibilitzar la societat i col·laborar amb les autoritats, organismes i organitzacions públiques i privades per a un millor desenvolupament i tractament de les persones amb discapacitat intel·lectual.
  • Emprendre les accions legals oportunes en defensa dels drets de les persones tutelades i dels seus familiars.
  • Assumir la tutela o altre càrrec judicial d’aquelles persones vinculades

SERVEIS

  • INFORMAR, ASSESORAR I GESTIONAR les famílies de persones incapacitades o bé que, per la seva situació, són persones que es poden considerar presumptes incapaços.
  • DIFONDRE A LA POBLACIÓ  en general les situacions d’incapacitació i el concepte de tutela com a mesura protectora.
  • ASSESORAR A LES ADMINISTRACIONS locals i als serveis socials d’atenció primària i especialitzada sobre la incapacitació i tutela, tant en termes generals com sobre situacions concretes que sovint es donen en la comunitat.
  • VALORAR CASOS QUE DERIVIN D’ALTRES ÀMBITS: jutjats, diferents organismes del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, treballadors socials de l’atenció primària i especialitzada, institucions socials i centres privats, i persones i famílies que s’adrecen a la Fundació.
  • ASSUMIR PRE-TUTELES de persones incapacitades amb família o tutor, donant suport a l’exercici de les seves responsabilitats i preveient l’exercici de la tutela quan els familiars o tutors faltin o no puguin exercir-la.