El model d’unitat de convivència per la Covid-19

 

A Catalònia Fundació creactiva hem consolidat el nou model d’unitat de convivència provocat per la situació de la pandèmia.
És un model en el qual es minimitza al màxim possible la circulació de personal i l’encreuament d’usuaris.
Hem creat unitats de convivència més reduïdes, adaptades a les necessitats d’avui i que permeten també una reacció més ràpida i controlada enfront de situacions no desitjades per la Covid.
La dinàmica és la mateixa, però, utilitzant un únic espai per a cada activitat amb grups més reduïts. D’aquesta manera garantim que puguin gaudir la dinàmica d’activitats interiors al centre, però sense encreuaments. Aquest fet ha requerit una organització i planificació dels espais interiors (sales d’estimulació, sales de comunicació, de psicomotricitat…,) i el mateix amb els espais exteriors, que han quedat distribuïts i assignats en els diferents subgrups.
La higiene està sent també una de les nostres eines de protecció, la certificació Bureau veritas ens avala. Cada vegada que es fa ús d’una sala d’activitats aquesta es desinfecta amb els productes homologats que tenen a la seva disposició el personal de la casa, així un altre grup pot fer ús de la sala.
L’objectiu es que els nostres usuaris no deixin de gaudir de totes aquelles activitats i espais que han fet servir sempre. L’exemple clar aquest estiu és la piscina, on altres anys era centre de trobada de moltes persones, ara n’hi ha establer uns horaris per l’ús.
Es clar que tots hem canviat la forma de relacionar-nos amb els altres, però, els que volem aconseguir es que les persones que viuen a Catalònia no perdin res, sinó que visquin en un entorn el més segur possible.