Desinfecció a interior i exterior de totes les nostres residències

No abaixarem la guàrdia amb l’objectiu de protegir al més feble.

 

Ja no ens sorprenen les imatges dels efectius de neteja enfundats en monos de protecció, que des del primer dia de confinament desinfecten les nostres instal·lacions, amb màscares i guants, polvoritzant i desinfectant constantment per a acabar amb les possibles restes de coronavirus en el mobiliari i totes les superfícies.
Es va donar prioritat aquesta tasca, ja que per les persones que viu en aquestes instal·lacions es fa complicat seguir fidelment les recomanacions de les mesures de prevenció.
Vàrem organitzar el servei per mirar de garantir la seguretat i la salut dels professionals i dels usuaris de tots els centres de la Fundació davant la situació d’estat d’alarma per la pandèmia del COVID-19, i continuar donant l’atenció necessària als usuaris residents. Les actuacions són conforme a les guies d’actuació enfront de casos d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2, Plans d’actuació i normatives vigents.
Neteja i desinfecció dels centres i els exteriors
Per tal de garantir la neteja diària a tots els centres residencials, davant la situació de pandèmia actual, s’ha reforçat de manera especial aquest servei, a tots els centres residencials de Catalònia Fundació Creactiva, tant als interiors com als exteriors i zones comuns.
Desinfecció dels exteriors
Volem seguir gaudint dels jardins, i més ara que ve el bon temps, per això, des de l’equip de manteniment i del CET es realitza desinfecció de tots els exteriors del recinte. Hem aprofitat maquinària contraincendis i hem adquirit una moto bomba, que juntament amb les fumigadores manuals van a ‘tot drap’ cada dia. Tanmateix, comptem amb l’ajuda d’Àrea Verda, empresa col·laboradora habitual, que de forma desinteressada, també ha realitzat desinfecció de totes les zones enjardinades.
Desinfecció dels interiors
Diàriament, des de les brigades de neteja es realitza desinfecció a les unitats. Per fer això, hem dotat als equips de neteja amb sistemes de ruixat i vaporització, que intensifiquen al màxim possible la desinfecció de cada superfície tan electrònica com la d’ús comú.
També comptem amb Eminfor, empresa especialitzada, que realitza la desinfecció de tots els interiors dels centres. Aquesta desinfecció es fa setmanalment i també s’utilitzen els productes específics i homologats.
No abaixarem la guàrdia amb l’objectiu de protegir al més feble, la desinfecció seguirà sent un dels puntals contra la lluita ferma que tenim amb el virus.
Desinfecció 1