ÀREA NATURA

LA NATURA ENS ENVOLTA

Gaudim d’activitats aprofitant els recursos que ens ofereix la natura.
A l’Àrea de Natura incorporem la possibilitat de treballar de manera sistemàtica i contextualitzada amb els recursos del nostre entorn natural, desenvolupem tres grups d’activitats: horticultura, hivernacle i compostatge.

La finalitat de les activitats té una doble vessant, per una banda, és que els usuaris gaudeixin de l’experiència i el contacte amb la natura des de la manipulació i participació en tot el procés de vida de les plantes.

“Seguim sistemes de treball, actius i flexibles, que ens porten, amb la pràctica de les activitats, a dipositar confiança en la persona, de manera que s’impliqui en el seu propi procés d’aprenentatge”.

  • Objectius
  • Participar d’activitats grupals
  • Fomentar les relacions interpersonals
  • Gaudir d’entorns naturals
  • Estimular i/o potenciar els sentits
  • Fomentar valors i actituds
  • Potenciar les habilitats manipulatives