CENTRE OCUPACIONAL

Té com a finalitat el prestar atenció global i personalitzada de tipus rehabilitador integral a les persones, provinents del seu nucli familiar o altres serveis, com les llars. El Centre Ocupacional atén a persones majors de 18 anys  amb un grau de disminució igual o superior al 65% segons l’EVO (Equip de Valoració i Orientació) del Departament de Treball, Afers Socials i Família.

El Servei de Teràpia Ocupacional (STO)  te com a funcions l’ajustament personal i social i ocupació terapèutica. D’aquesta manera, s’ofereix a les persones ateses, un seguit d’activitats incloses al pla d’activitats intern de la pròpia Fundació i de les quals els usuaris poden escollir les que més li agraden o les que s’ajusten a les seves necessitats. Les activitats són de caire esportiu, creatiu, cognitiu, manipulatiu, etc i transversalment, es treballen els aspectes d’ajustament personal per millorar les habilitats d’autoconeixement i gestió emocional. A nivell terapèutic, es treballen un seguit d’hàbits que promouen l’autonomia de la persona, la pròpia satisfacció i autoestima, la col·laboració entre companys i monitors/es, creant un espai de treball distès i atenent les característiques de cada persona.

El Servei d’Orientació i Inserció (SOI), té com a funcions l’ajustament personal i social i activitats prelaborals, amb un funcionament similar al STO però adreçat a persones que mostren una major capacitat laboral i un potencial per accedir, en un futur, al treball no protegit, com podria ser mitjançant el treball amb suport o a un CET, dintre de l’àmbit del treball protegit però amb condicions contractuals i salarials pel treballador.

Dins d’aquesta mirada inclusiva amb la comunitat, continuem en col·laboració amb altres entitats com el propi ajuntament i escoles, instituts o altres centres especialitzats en salut mental, discapacitat, gent gran o entitats de protecció dels animals, creant sinèrgies de col·laboració mútua i que, finalment, apropen les realitats i les diferències per a una millor convivència i major respecte.

 

L’horari d’atenció del centre és de 9 h a 17 h.

 • Principals serveis que oferim:
 • Instal·lacions de recinte Flor de Maig
 • Atenció psicopedagògica
 • Suport a les famílies i entitats tutelars de l’àrea

  de treball social

 • Atenció de suport individualitzat
 • Atenció en l’àmbit social i participatiu
 • Programa d’activitats
 • Atenció psicopedagògica
 • Suport a les famílies i entitats tutelars de l’àrea de treball social
 • Atenció de suport individualitzat
 • Atenció en l’àmbit social i participatiu
 • Programa d’activitats

Centres ocupacionals: