Aquest any Catalònia Fundació Creactiva hem participat en la confecció del programa de la Festa Major de Valldoreix. La nostra aportació ha estat traduir-lo a un llenguatge nou, per a molta gent: els pictogrames. D’aquesta manera ajudem a fer una Festa Major més inclusiva i facilitem la participació de tots i totes.

Un pictograma és un dibuix que comunica o descriu un objecte o activitat, sense fer referència a la seva forma lingüística. Els pictogrames faciliten una comunicació alternativa com a via d’accés a la participació social i inclusiva.

En el dia a dia de Catalònia fem servir els pictogrames contínuament, per exemple: per explicar i escriure contes, per retolar armaris i calaixos, per comunicar horaris i rutines, per escollir els materials amb els quals volem pintar, per aprendre anglès, per jugar al bingo o per desitjar-nos un bon dia.

L’EMD de Valldoreix amb la inclusió dels pictogrames en aquest programa, facilita que persones amb dificultats cognitives puguin entendre de manera clarificadora quins actes i esdeveniments tindran lloc a la Festa Major i facilitar la participació. Esperem que aquesta acció pionera Catalunya (que sapiguem només s’ha fet a Vilassar) es vagi estenent a tots els municipis. Catalònia sempre està al costat de la plena inclusió.