El projecte de la Comissió d'ètica del Grup Catalònia

Fa cinc anys es va crear un grup format per persones de l’entitat que tenien una inquietud en comú: l’ètica i la moral. Concretament, l’ètica aplicada a la intervenció en la nostra organització. Aquest grup, impulsat per la direcció general, va instaurar-se com a tal el 24 de gener del 2007 amb 10 membres en el moment d’inici.

D’una banda, la Comissió d’ètica es va posar en marxa creant un espai on poder reflexionar sobre els dilemes ètics que es donen a la nostra realitat. De l’altra, aquest grup va elaborar un codi de bones pràctiques del Grup Catalònia. Aquest document recull les intencions de la nostra entitat vers els valors, principis i drets que ens han de regir. I engloba des dels usuaris que atenem i les seves famílies fins als professionals que hi treballen.

Aquest compendi de principis, valors, drets i deures, conjuntament amb el Model d’Atenció, ens identifica com a entitat que som i volem ser: sòlida, sostenible, eficaç, d’avantguarda i valuosa per a les persones que en formem part (usuaris, famílies i professionals).

La Comissió d’ètica del Grup Catalònia està actualment formada per 13 membres que representen tots els equipaments del grup, així com les diferents categories i llocs de treball: direccions, psicòlegs, metges, infermeria, personal d’atenció directa i treballadors socials. La comissió està immersa en un procés continu de recerca bibliogràfica, formació en ètica, així com de consecució dels objectius que es marca any rere any.

Al llarg del 2011, la Comissió d’ètica ha revisat i aprovat els protocols d’atenció del Grup Catalònia elaborats per les diferents comissions específiques, aplicant la seva empremta. I pel 2012, es planteja dos grans objectius. D’una banda, fer arribar a tothom d’una manera pràctica, senzilla, eficaç i atractiva el Codi de pautes i conductes del Grup Catalònia. De l’altra, continuar amb la implementació de l’ètica en la formació dels professionals del Grup, així com fer present el concepte del valor a les nostres accions i realitats a través d’activitats específiques (cine fòrum, debats, difusió d’articles, etc.)