USAP's

Els USAP’s (Unitat de Suport a l’Activitat Professional) es creen amb l’objectiu de millorar i incrementar el nivell d’integració laboral i social dels treballadors amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental. És un programa que defineix totes aquelles activitats que complementen la seva activitat laboral, amb la finalitat de promoure una vida plena, normalitzada i integrada, i afavorir la seva autonomia personal i social. Compta amb un ampli ventall d’activitats que es defineixen en:

 

Activitats de seguiment i ajust laboral i personal

L’objectiu de les activitats de seguiment és poder ajustar les necessitats personals amb les laborals alhora, per tractar aquelles capacitats i dificultats de la persona amb discapacitat, en relació al seu lloc de feina i equip de treball. Es defineixen els objectius i activitats per a la seva posterior avaluació. Són reunions des de l’equip psicopedagògic, juntament amb els treballadors i monitors.

  • Tutories individuals: Es tracten temes relacionats amb temes personals, que poden afectar a l’estabilitat emocional i al possible rendiment en la feina, així com l’adaptació al seu lloc de treball. 
  • Tutories amb equips de treball: Amb tota la brigada i monitora, on s’aborden els temes en relació a la dinàmica del grup de treball.

 

Activitats d’esport

L’objectiu de la pràctica de l’esport és potenciar les capacitats físiques i emocionals, alhora que és un mitjà socialitzador i integrador. 

  • ­Hoquei: Es practica al Club Junior de Sant Cugat del Vallès un cop per setmana. Hi ha un equip de 8 participants CET.
  • Futbol: Es practica en el camp de futbol Industrial de Ripollet una tarda a la setmana. L’equip es va configurar en base a les demandes dels propis treballadors.
  • Bàsquet: L’equip s’entrena al camp de bàsquet de Flor de Maig, amb molt bona participació i un equip de 6 participants CET.

 

Activitats de promoció personal, creant grups de treball i cursos de formació

Són tots aquells tallers que complementen la seva formació laboral i social, impulsats, en part, a demanda dels propis treballadors.

Els cursos i tallers impartits són:

  • ­Habilitats socials
  • Cuina
  • Economia domèstica
  • Habilitats domèstiques
  • Sexualitat i mètodes anticonceptius

 

Activitats d’oci i lleure

Són totes aquelles activitats realitzades amb l’objectiu de crear espais de lleure i de cohesió amb tots els treballadors.

Anualment, s’organitzen jornades esportives, on es practiquen esports per equips, conjuntament amb treballadors i monitors de les brigades. S’organitza una jornada de dinar a l’aire lliure amb la participació de tots, així com per Nadal ho celebrem amb tot l’equip. 

Dins de les activitats d’oci i lleure, s’engloba el taller de ball de country, que té molt bona acollida per part de treballadors i monitors des que es va crear el 2009, juntament amb una professora experta en country. La participació dels alumnes ha anat en augment i en dates assenyalades es fan exhibicions dels seus balls.

Català