Teràpia Ocupacional

Teràpia ocupacional

Incorpora la possibilitat de treballar, de manera sistemàtica i contextualitzada, moltes de les activitats habituals dels nostres centres i serveis, sempre intentant ampliar la participació en funció de les seves capacitats en tasques d’ambientació dels espais, preparació de festes i tallers diversos.

En aquesta àrea ens ajuda poder incorporar els recursos del nostre entorn natural amb activitats d’horticultura, jardineria i hivernacle. La finalitat és que la persona amb discapacitat Intel·lectual faci una activitat diferent, aprofitant els recursos naturals i de l’hivernacle, i que aquesta activitat impliqui recursos terapèutics, creatius i educatius. Són activitats que necessiten una visió de conjunt i una diversificació de tasques en funció de les capacitats dels diferents usuaris.

 

Els principals objectius que treballem són:

  • Potenciar les habilitats manipulatives
  • Participar d’activitats grupals
  • Fomentar les relacions interpersonals
  • Gaudir d’entorns naturals
  • Estimular i/o potenciar els sentits
  • Fomentar valors i actituds

Hem dissenyat 4 grups d’activitats diferenciades:

  • Hivernacle
  • Horticultura i jardineria
  • Sortides a la comunitat relacionades amb l’activitat

Tallers ocupacionals (manipulats i tallers de diferents manualitats)

Català