Serveis

  • Informar, assessorar i gestionar les famílies de persones incapacitades o bé que, per la seva situació, són persones que es poden considerar presumptes incapaços.
  • Difondre a la població en general les situacions d’incapacitació i el concepte de tutela com a mesura protectora.
  • Assessorar a les administracions locals i als serveis socials d’atenció primària i especialitzada sobre la incapacitació i tutela, tant en termes generals com sobre situacions concretes que sovint es donen en la comunitat.
  • Valorar casos que es deriven d’altres àmbits: jutjats, diferents organismes del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, treballadors socials de l’atenció primària i especialitzada, institucions socials i centres privats, i persones i famílies que s’adrecen a la Fundació.
  • Assumir pre-tuteles de persones incapacitades amb família o tutor, donant suport a l’exercici de les seves responsabilitats i preveient l’exercici de la tutela quan els familiars o tutors faltin o no puguin exercir-la.
Català