Residència

ResidènciaServei d’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent que té una funció substitutòria de la llar, adequat per acollir a persones amb discapacitat psíquica amb una necessitat de suport extens, d’acord amb el que estableix el Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat. 

 L'objectiu de les residpencies és facilitar un entorn substitutiu de la llar adequat i adaptat a les necessitats del usuaris i potenciar el desenvolupament autònom de les aptituds bàsiques de la vida diària i instrumentals.

 

Funcions

  • Serveis bàsics: Allotjament
  • ­Acolliment i convivència
  • Manutenció
  • Atenció o cura personal
  • Atenció a la salut i seguretat personal a la llar
  • Foment dels hàbits d’autonomia personal
  • Con­vivència i foment de les relacions interpersonals i socials
  • Foment de l’oci i del lleure
  • Atenció conductual
Català