Qui Som

"El Grup Catalònia engloba dues entitats sense ànim de lucre que comparteixen l’objectiu comú d’atendre les persones amb discapacitat intel·lectual, sigui quin sigui el grau d’afectació; malaltia mental, trastorn de conducta o problema social associats. Actualment, compta amb 18 centres d’atenció, un Centre Especial de Treball i amb més de 730 professionals del sector de l’atenció a la discapacitat que atenen més de 800 persones."

Òrgans de Govern

President: Vicente Conca

Patronat: Àngels Armengol, Mª Teresa Bara, Andreu Corominas, Enrica Corominas, Maite Forteza, José Mª Fernández, Josep Fuguet, Antoni Santacreu i Alfons Prats


Direcció General : Dr. Joaquim Serrahima

Direcció Àrea Economicofinancera i Serveis Generals: Adrià Serrahima

Direcció Recursos Humans: Caridad Engra

Direcció Àrea de Treball Social i Coordinació: Eve Garcia

Direcció Àrea de Coneixement (Fundació Sant Jordi):   Àngels Ortega

Direcció Àrea tutelar (Fundació Sant Jordi)

 


COMISSIONS D’ATENCIÓ 

Comissió de Trastorns de Conducta 

Comissió de STO i Llars 

Comissió de Residències 

Comissió d’Ètica 

Comissió d’Activitats

Comissió d’Activitats

Comissió de treball i convivéncia

Comissiò de coneixement, recerca i formació

CENTRES I SERVEIS 

IMM: Maite González-Nicolás i Eugènia Parés (CJB i Llar La Casona)

Aspasur: Joana Corominas (STO Ripollet, STO Valldoreix , Llar Jesús Farrés i Llars Valdoreix) 

Flor de Maig:  (Residència Canigó, Llars Collserola El Bosc i El Xalet) 

Maresme: Chantal Blanco (Torremar, Llars Ma Antònia Besora i Can Roure i STO Adolf Goday

Joan XXIII: Toni Morales

 


Català