Psicomotricitat i Esport

Psicomotricitat i EsportL’Esport i la Psicomotricitat són eines per millorar l’estat físic i la qualitat de vida i per afavorir la integració social de la persona. L’àrea que hem dissenyat té com a finalitat organitzar i fomentar la pràctica d’activitat física en persones amb discapacitat intel·lectual. Dins d’aquest àmbit, organitzem les activitats en tres grans blocs: la psicomotricitat, la iniciació i l’esport. Segons les capacitats físiques i cognitives, i conforme a les necessitats de cada persona, es farà necessari un bloc d’activitats o altre.

L’àrea d’Esport i Psicomotricitat té com a objectiu general treballar de forma global el desenvolupament de l’individu i assegurar que el cos i la ment facin un treball harmònic a partir del moviment i de l’expressió del cos.

A través de sessions planificades amb anterioritat i adequades a les necessitats de cada usuari, treballem elements com: la coordinació, l’equilibri, les habilitats motrius, l’estimulació vestibular, la discriminació auditiva i visual, l’expressió corporal, la relaxació, els jocs, etc.

Cada sessió consta d’una fase inicial d’adaptació i lliure reconeixement de l’espai, una fase principal on es treballen els diferents objectius programats per a cada sessió i una última fase de tornada a la calma i anàlisi de resultats.

Per blocs, les activitats que es desenvolupen a l’àrea són:

 

Psicomotricitat

 • Psicomotricitat a l'aula (individualment o en grup)
 • Psicomotricitat a l’aigua

 

Iniciació a l’esport

 • Iniciació als diferents esports
 • Moviment coreogràfic
 • Educació física

 

Esport

 • Piscina - Tecnificació
 • Esports: hoquei, handbol, bàsquet, futbol, etc.
 • Esports adaptats: boccia i eslàlom

 

L’àrea d’esport aporta als usuaris els següents beneficis:

 • Millora del funcionament del sistema nerviós
 • Millora de l’estat físic general
 • Millora de l’estat d’ànim, l’autoestima i la capacitat de relació social
Català