Pisos amb Suport

Pisos amb SuportEl projecte de suport a l’autonomia en la pròpia llar és un molt bon recurs per a les persones amb discapacitat amb alts nivells d’autonomia, ja que posa en contacte d’una manera molt més real l’usuari amb el seu entorn social i la seva comunitat però, a la vegada, d’una manera “protegida”, apropant-lo en gran part a una integració efectiva i normalitzadora. Aquest ajut té per objecte contribuir al desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària, tant a la llar com en la comunitat, possibilitant la seva autonomia.

 

Àrees de suport:

  • Cura personal.
  • Vida a la llar.
  • Salut i seguretat.
  • Acompanyament en la resolució de tràmits i gestions administratives.
  • Suport en la organització i administració de l’economia personal i domèstica.
  • Alfabetisme funcional. Gestió de recursos. Ús d’aparells, maquinària i tecnologia.
  • Suport en l’organització del temps d’oci i de lleure.
  • Suport en les relacions personals, socials i familiars. Vida a la comunitat.
  • Vida laboral. Suport en l’àmbit del treball en coordinació amb els centres laborals o ocupacionals.
Català