Oci i Lleure

Oci i LleurePrograma d’activitats enfocat a augmentar la participació de l’usuari en activitats d’oci, i de portar a terme el projecte d’obertura institucional, ampliant la programació i desenvolupament d’activitats dins i fora dels centres.

Aquestes activitats faciliten a l’usuari poder participar dels recursos del lleure que ens ofereix la comunitat i l’entorn que els acull. Pensem que és bo establir un parèntesi de lleure pels nostres usuaris. Convé trencar amb la monotonia del dia a dia i donar una injecció de novetats a les sensacions.

Aquest projecte pretén satisfer les necessitats d’oci i lleure que tenen els usuaris, ocupant gairebé la totalitat dels mesos de l’any, com a mesura de previsió i planificació de tot l’espai de temps durant el qual estem al seu càrrec. També volem abastar el màxim de temàtiques diferents pel que fa al temps de l’oci, ampliant així el màxim de les nostres possibilitats, i de les dels nostres usuaris.

Objectius que volem treballar:

  • Potenciar la interrelació i el contacte en entorns normalitzats
  • Gaudir d’activitats diferents de les que viuen al centre
  • Facilitar la integració social
  • Aportar elements diferenciadors per poder identificar els períodes vocacionals i festius propis de la nostra cultura
  • Potenciar les relacions interpersonals entre els usuaris i els monitors/educadors
  • Potenciar les relacions interpersonals entre els usuaris i la seva comunitat
  • Estimular i motivar a les persones amb retard mental que, per edat o altres raons, no gaudeixen de la família i/o parents propers.

Millorar, en resum, el nivell de qualitat de vida que s’ofereix a l’usuari des dels nostres centres

Català