Objectius

  • Protegir, promoure i desenvolupar els drets de les persones tutelades per la Fundació Sant Jordi. Assessorar els familiars i millorar-ne la qualitat de vida. 
  • Sensibilitzar la societat i col·laborar amb les autoritats, organismes i organitzacions públiques i privades per a un millor desenvolupament i tractament de les persones amb discapacitat intel·lectual.
  • Emprendre les accions legals oportunes en defensa dels drets de les persones tutelades i dels seus familiars.
  • Assumir la tutela o altre càrrec judicial d’aquelles persones vinculades als nostres centres i/o serveis que ho necessitin.
  • Promoure els serveis i equipaments necessaris per desenvolupar els objectius de la Fundació. 
Català