Llar Residència

Llar ResidènciaServei d’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent que té una funció substitutòria de la llar, adequat per acollir persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport limitat, d’acord amb el que estableix el Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d’acolliment residen­cial per a persones amb discapacitat. 

L'objectiu és afavorir i potenciar les habilitats d’autonomia personal, de la llar, oci, lleure i la vida comunitària dels usuaris.

 

 

 

Funcions

  • ­Serveis bàsics: Allotjament
  • Acolliment i convivència
  • Manutenció
  • Atenció o cura personal
  • Atenció a la salut i seguretat personal a la llar
  • Foment dels hàbits d’autonomia personal
  • Convi­vència i foment de les relacions interpersonals i socials
  • Foment de l’oci i del lleure
  • Assessora­ment i supervisió
  • Atenció conductual
Català