Introducció

La tutela presta un servei especialitzat que el Grup Catalònia ofereix des de l’entitat Fundació Tutelar Sant Jordi. El servei tutelar d’una persona amb discapacitat intel·lectual s’inicia a partir d’un nomenament judicial, quan l’entorn familiar no pot fer-se càrrec de la persona incapacitada, o quan el jutge no ho considera oportú.

El principal objectiu de la Fundació és cobrir les necessitats de suport, protecció i garantia dels drets (personals i patrimonials) de la persona incapacitada i promoure’n l’autonomia personal.

Les principals àrees d’actuació que s’ofereixen són:

  • Àrea social: Desenvolupa l’atenció directa a les persones tutelades, així com l’elaboració del seu pla individual d’atenció i totes les accions que se’n derivin d’aquest.
  • Àrea econòmica: S’encarrega de la gestió i l’administració econòmica del patrimoni, els ingressos i les despeses de les persones tutelades.
  • Àrea jurídica: S’ocupa del suport als assumptes jurídics de les persones tutelades.
Català