Fundació Privada Sant Jordi de Catalònia

La Fundació Privada Sant Jordi de Catalònia neix el juliol de 1997. Els objectius de l’entitat estan intrínsecament lligats a la tutela i la formació. De manera més desglossada, la tasca de la fundació passa per la promoció i el foment de la prevenció, l’educació i la formació professional, l’activitat laboral, l’esbarjo, l’atenció residencial, l’assistència sanitària cultural i social i l’atenció tutelar dels discapacitats intel·lectuals  i/o físics com també de les persones grans que ho necessitin, en l’àmbit de les comarques catalanes.

Català