Fundació Privada Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual Catalònia

La Fundació Privada Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual Catalònia neix amb el desig de respondre a les necessitats d’atenció, assistència i promoció personal, familiar i social de les persones ateses a la Institució Montserrat Montero. L’entitat va ser constituïda el 23 de maig de 1988 i aprovada per la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya el 27 de juny del mateix any, amb inscripció en el registre núm. 380.

De conformitat amb l’aplicació dels criteris de normalització i integració, la Fundació Catalònia ha anat orientant els seus objectius en la creació de serveis adequats a aquesta població.

El 1997, la Fundació va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya en reconeixement al treball realitzat i amb motiu del 20è aniversari de la Institució Montserrat Montero. Aquest centre, i amb posterioritat, la Llar La Casona i el Centre Joan Bofill, són la casa de 297 persones. Hi mantenen una activitat de vint-i-quatre hores, tots els dies de l’any.

A finals de 1978, es va crear l’Associació de Pares d’Interns de la Institució Montserrat Montero (APIMM), associació concebuda com a instrument de contacte i diàleg entre el servei i les famílies.

El 1990, la Fundació Catalònia accepta la subrogació del Centre Ocupacional Aspasur, amb 50 places, gestionat fins el moment per l’Associació Pro Deficients Mentals de Cerdanyola, Montcada i Ripollet. La cessió es va fer per un període de 35 anys. Aspasur és un servei destinat a facilitar als seus usuaris, mitjançant atenció diürna, serveis de teràpia ocupacional a fi d’aconseguir, dins de les seves possibilitats, la realització i  la integració social que cadascú necessita.

La Fundació Catalònia, en estreta col·laboració amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, presenta un projecte per a la construcció d’un servei destinat a persones amb discapacitat intel·lectual greu i amb trastorns de conducta. És el centre que l’1 d’octubre de 1994 va obrir les portes sota el nom de Centre Joan Bofill, amb capacitat per a 34 places de residència.

Català