Entitat Tutelar

"Tota persona té dret a sentir-se acompanyada al llarg de la seva vida. Nosaltres oferim aquest acompanyament, vetllant per a la seva qualitat de vida quan l’entorn familiar no sempre ho pot garantir."

Entitat Tutelar

Català