Comunicació

La comunicació es basa en processos d’interacció social. Aquests formen part de l’activitat humana i consisteixen en compartir informació, fent ús de codis que han de ser compartits pels altres (llengua oral, llengua de signes, sistema SPC, etc.).

Des que naixem, vivim vinculats a un grup on desenvolupem les nostres capacitats. Per això la comunicació esdevé una dimensió clau de l’existència humana, ja que gairebé podríem dir que la totalitat de les nostres activitats, o són comunicació directa o s’assenten sobre algun fet comunicatiu.

Així doncs, l’àrea de Comunicació dedica un espai per comunicar-se i proporcionar sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació (SAAC) a aquelles persones que els requereixen.

L’objectiu de l’àrea de Comunicació és contribuir en el procés de normalització de les persones amb discapacitat que, per causes diverses, es troben limitades per comunicar-se amb els altres.

La línia metodològica a seguir és a través d’activitats motivadores, lúdiques i dinàmiques, on els participants són membres actius en el procés comunicatiu. Per afavorir el manteniment i aprenentatge d’habilitats comunicatives es treballa amb grups que presenten característiques semblants, tot i que les estratègies aplicades poden variar en funció de les característiques particulars de cada participant.

Les activitats que es porten a terme són diferents tallers:

  • Centres d’interès grupals que potencien SAAC
  • Ludoteca
  • Musica i ritmes
  • Conta contes
  • Contes vivencials
  • Taller de Ràdio
  • Taller de Revista
  • Aula de Formació Continuada (AFC)
  • Cinefòrum


Aportem a l’usuari l’oportunitat de relacionar-se, entendre el món que l’envolta, expressar les seves necessitats o desitjos per promocionar la seva autonomia i facilitar i fomentar la seva participació en el context on es mou.

Català