Avís Legal

IDENTITAT TITULAR DEL WEB

D’acord amb l’establert a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, li comuniquem que el present web és propietat del Grup Catalònia amb domicili Av. Flor de Maig km 2,8 08290, Cerdanyola del Vallès. Pot contactar amb nosaltres en persona o via correu electrònic a la nostra adreça electrònica info@grupcatalonia.cat

 

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ DEL WEB

L’accés a aquest website implica l’adquisició de la condició d’usuari i l’acceptació de les condicions d’utilització que es detallen a continuació:

Tots els continguts d’aquest web (imatges, sons, textos, arxius, logotips, marques, disseny o codi font o qualsevol altre element) són propietat de l’entitat, i queden protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial espanyola. L’accés als continguts d’aquest website no transfereix cap dret sobre els mateixos. Queda prohibida la reproducció -excepte per ús privat-, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altre explotació dels continguts d’aquest website sense el consentiment exprés i per l’escrit del propietari del mateix. Queden prohibits, a títol merament enunciatiu, els següents comportaments: La reproducció total o parcial dels continguts del website, en qualsevol format, la difusió dels textos publicats en aquest web sense indicar-ne la font, la utilització o modificació de les marques, dissenys, logotips, formularis o qualsevol altres, de forma integra o parcial. Queden prohibits els enllaços des de pàgines web difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes, o que ofereixin informació falsa sobre l’entitat o qualsevol dels seus col·laboradors. L’entitat revisa i actualitza la informació continguda en aquest website periòdicament, però no garanteix que la informació sigui veraç, actualitzada i no errònia. En conseqüència, no és responsabilitza pels danys ocasionats per les decisions preses en base a la informació o continguts d’aquest website. L’accés al website és per compte i risc de l’usuari, sent responsabilitat del mateix la utilització dels mitjans idonis per evitar qualsevol dany o virus. El present website queda sotmès a l’establert per la legislació espanyola. Els tribunals de Barcelona seran els competents per dinar a conèixer qualsevol conflicte que pugui néixer de la utilització d’aquest web. 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les dades que els usuaris introdueixin en els formularis o que enviïn per correu electrònic passaran a formar part dels fitxers d’Administració i/o Recursos Humans de les entitats pertanyents al Grup Catalònia, registrats a l’Agència de Protecció de Dades. Únicament s’utilitzaran les dades amb la finalitat de gestionar les peticions d’informació i/o gestió curricular que ens enviï l’usuari. Els usuaris podran exercir els seus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació dirigint-se per escrit al responsable del fitxer. Totes les dades es tractaran aplicant les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu establertes per la legislació vigent. Les seves dades no es cediran a tercers ni s’utilitzaran per cap altre finalitat diferent a l’establerta en el primer paràgraf del present advertiment, a menys que una llei estableixi el contrari o que les dades s’exigeixin per part del Jutge, Ministeri Fiscal o qualsevol ens públic que d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades estigui legitimada per exigir-les. En cas de qualsevol dubte o qüestió, podeu adreçar-vos a l’adreça de correu electrònic info@grupcatalonia.cat

Català