Àrees d'Intervenció

El programa d’activitats que realitza el Grup Catalònia neix a partir de la necessitat d’incidir en les activitats terapèutiques dels nostres usuaris. Cadascuna de les característiques personals i les diferents necessitats de suport als usuaris determinen quines són les activitats més adequades en cada cas, i en determinen també la metodologia i els suports necessaris per al seu desenvolupament.

Amb el programa d’activitats pretenem mantenir aquelles activitats que ja s’estan desenvolupant en els nostres centres i crear-ne d’altres que puguin dinamitzar la vida dels nostres usuaris. Posem especial èmfasi en ampliar i millorar l’oferta i la varietat d’allò que omple de contingut la vida de les persones ateses als diferents centres, que els entreté, els ensenya i, en definitiva, els ajuda a ser més feliços.

El programa d’activitats té com a objectius generals:

  • Diversificar i ampliar les activitats en les que els usuaris poden participar.
  • Generar canvis ambientals que ampliïn la possibilitat d’elecció per part dels usuaris i dels seus cuidadors.
  • Augmentar les estratègies d’intervenció en l’atenció.
  • Facilitar el treball d’equip en àrees concretes, de manera que la recerca d’activitats es faci a través dels professionals que participen, dissenyen i posen en marxa les diferents àrees.
  • Permetre que els professionals intervinguin amb usuaris de nivells heterogenis, cosa que evita el “burn – out” que provoca, a llarg termini, la intervenció a persones molt afectades.
Català