Àrea de Formació

Sota la premissa de "Digues-me i faré, Ensenya’m i faré bé, Implica’m i serà cosa meva"

El Grup Catalònia considera la formació dels seus treballadors com un component estratègic per assolir la millora contínua de la seva gestió interna i per augmentar el nivell de qualitat dels serveis que ofereix als seus usuaris. L’obtenció de la certificació ISO 9001 ha servit per garantir la qualitat de la formació que impartim i l’òptim estat de de les instal·lacions destinades a la formació.

Àrea de Formació

Català